Hvad er Stresscoaching?

Har du svært ved at håndtere dagligdagens udfordringer - det være sig på job eller privat? Eller er du sygemeldt pga. stress?

Stresscoaching er egentligt lidt et paradoks: For en stressramt kan ikke coaches - og skal heller ikke coaches. Dvs. i stresscoaching vil klienten i den første del af forløbet modtage information og instrukser om, hvad stress er og hvordan vedkommende kan håndtere sin stress, dvs. her er der ingen coaching. Coachingen kommer først delvist midt i forløbet og får mest plads til allersidst.

Fordelen ved et stresscoaching forløb er, at den stressramte samtidig med større selvindsigt, hurtigt får værktøjer til at håndtere sin stress og samtidig bliver OK med at være stressramt. Og det er accepten, selvindsigten og værktøjerne, der er det bærende for, at klienten kan blive rask og komme ud på den anden side.
 

Effekten af stresscoaching

Formålet med et stresscoaching forløb er, at klienten opnår klarhed over sin stress og større selvindsigt. Dvs. viden om egne stresssignaler, hvad der stresser og hvorfor. Klienten får herefter værktøjer til at håndtere og imødegå stress fremadrettet.  

Alle mennesker vil i løbet af livet opleve stress på den ene eller anden måde og det er vidt forskelligt, hvordan vi som mennesker oplever stress og ikke mindst håndterer den. Det man kan opnå ved et stresscoaching forløb er bedre at kunne håndtere disse situationer eller perioder i sit liv. Den selvindsigt klient opnår vil også være til støtte i perioden efter tiden som stressramt, som ofte er præget af eftervirkninger.
 

Hvem egner Stresscoaching sig til?

Stresscoaching egner sig til stressramte, som ikke har brug for hjælp fra en psykolog eller en psykiater. Dvs. stressramte, som ikke er psykisk syge og som heller ikke før stressen havde brug for terapi. Der er stor forskel på terapi og stresscoaching.

Coachen hjælper ved første samtale klienten med at afklare, om der er brug for terapi eller stresscoaching.
 

Hvad kræver det?

Et stresscoaching forløb kræver, at klienten gerne vil have hjælp til at komme ud af stressen og videre i sit liv. Det er ikke muligt at hjælpe stressramte, der ikke selv ønsker support eller som ikke ønsker at se sin stress i øjnene.
 

Forløbet

Et stresscoaching forløb starter med en samtale, hvor klienten og coachen kan afklare, om det er stresscoaching der er brug for og om der er det nødvendige match. Hvis begge parter er enige om at forsætte forløbet, vil coachingen kunne gå igang.

Coachingen foregår enten personligt eller per telefon. Der vil være ca. 1 session om ugen og det typiske forløb er på 7 uger.