Følelsesmæssig læring - hvad er det?, tænker du sikkert

Overordnet set er det at lære af sine følelser. Det vil sige det at kunne være med sine følelser, at betragte dem lidt udefra og bruge dem som et barometer for dit velbefindende. Og så kunne agere ud fra hvad dine følelser forsøger at fortælle dig.

Egentlig burde følelsesmæssig læring være en del af pensum i folkeskolen helt fra børnene er små, for det er dine følelser, der styrer dig når du ikke er bevidst. Men sådan er det ikke, lige nu i hvert fald. Derfor må du selv tage ansvar for at blive klogere på det område.

Det primære adgangskrav til at arbejde med følelsesmæssig læring er at du mærker dig selv og at du tillader dig selv at have følelser uden fordømmelse. Og det kan være rigtigt svært pga. gamle handle- og tankemønstre og overbevisninger.

Der er store gaver i at blive klog på dine følelser. Allerstørst er friheden; friheden til at handle som du har brug for uden at være styret af nogle følelser, som du slet ikke har hånd i hanke med eller ved hvor kommer fra. Når gamle tankemønstre er fast forankret i fortiden og samtidig er ubevidste, vil du ofte sidde fast og være ude af stand til f.eks. at lave forandringer i dit liv eller nå det mål du drømmer om at nå. Her hjælper ordsproget "If you can dream it, you can have it" ikke synderligt, hvis ikke du har styr på det, der står i vejen for at få det.

Dernæst er der en stor gave i den mentale balance du opnår, når du kan være med det der er, når du ikke fordømmer dig selv eller andre eller slår dig selv oven i hovedet med det du ikke opnår, det du ikke gør, eller som du føler du burde gøre.

Så hvordan bliver du klogere på dine følelser?

Først og fremmest skal du lære at mærke dig selv, at lytte til det, der kommer indefra. Det kræver at du stopper op og giver dig tid. Det kan gøres på mange måder, men blot det at øve dig i at være bevidst om det, der sker indeni i dig i løbet af dagen er meget givende. Diverse mindfulness teknikker vil også kunne støtte dig i det; at være i nuet skaber grundlaget for at kunne mærke dig selv. F.eks. at lære at meditere og trække vejret optimalt er en stor hjælp til at blive mere bevidst om, hvordan du har det.
Yoga er også et godt værktøj: Du kan ikke dyrke yoga uden at mærke dig selv; du vil simpelthen ikke kunne holde balancen i øvelserne, hvis ikke du er tilstede og mærker din krop.

Med udgangspunkt i, at dine handle- og tankemønstre interagerer med dine følelser, er det givende at arbejde med at opnå større selvindsigt, f.eks. via forløb hos en coach uddannet indenfor Integrative Coaching, 5-Path hypnoterapi, psykoterapi eller lignende. Gennem det vil du kunne få fat i hvad der ligger bag det du tænker og gør og samtidig de følelser du har. Det vil skabe et bedre fundament for dine følelser og du vil fremadrettet bedre kunne håndtere det, der sker og som påvirker dig følelsesmæssigt.

Har du lyst til at vide mere om f.eks. Hypnoterapi, kan du læse mere her eller her om Integrative Coaching.