Lær ved hjælp af dine følelser: Det virker, og det holder!

Der er store gaver i at blive klog på dine følelser. Allerstørst er friheden. For så kan du handle uden at være styret af følelser, som du slet ikke har overblik over – eller har idé om, hvorfra de stammer. Gamle tankemønstre kan være fast forankrede i fortiden og samtidigt være ubevidste. Er de det, vil du ofte sidde fast og være ude af stand til f.eks. at ændre i dit liv eller nå de mål, du drømmer om. Og er der for mange barrierer, hjælper quoten "If you can dream it, you can do it" ikke særligt meget.

Men der er også din mentale balance. Den vil du opleve, når du ikke længere fordømmer dig selv eller andre – eller oven i købet har travlt med at slå dig selv oven i hovedet med:
  • det, du allerede har, som ikke er godt nok
  • det, du – af en eller anden grund – ikke kan opnå
  • det, du ikke får gjort eller
  • det, du føler, du burde gøre.

Egentlig burde ”Følelsesmæssig Læring” være en del af pensum i folkeskolen helt fra, vi er små, for det er vores følelser, der styrer os, når vi ikke er bevidste. Men vi er ikke nået så langt endnu. Så derfor må du selv tage ansvar for at blive klogere på det område.

 

Så hvordan bliver du klogere på dine følelser?

Men hvordan kan du lære af dine følelser? Jo, du skal kunne være i dine følelser, kunne betragte dem lidt udefra og bruge dem som et barometer for dit velbefindende. Og så kan det være en god idé for dig at trække dig lidt tilbage for at afgøre, om det nu også er sandt.

Primært skal du lære at mærke og lytte til dig selv. Og tillade dig selv at have følelser uden fordomme. Det kræver, at du stopper op og giver dig tid. Det kan gøres på mange måder, men blot det at øve dig i at være bevidst om det, der sker inden i dig i løbet af en dag, er meget givende. Mindfulness teknikker vil også kunne støtte dig i det: Det at være i nuet skaber grundlaget for at kunne mærke dig selv. Du kan f.eks. lære at meditere og trække vejret optimalt. Det er en stor hjælp til at blive mere bevidst om, hvordan du har det.

Yoga er også et godt værktøj: Du kan ikke dyrke yoga uden at mærke dig selv! Du vil simpelthen ikke kunne holde balancen i øvelserne, hvis ikke du er tilstede og mærker din krop.

Med udgangspunkt i, at dine handle- og tankemønstre interagerer med dine følelser, er det givende at arbejde med at opnå større selvindsigt, f.eks. via forløb hos en terapeut, som er uddannet indenfor Integrative Coaching, 5-Path hypnoterapi, psykoterapi eller lignende. Gennem det vil du kunne få fat i, hvad der ligger bag det, du tænker og gør – og samtidigt få styr på de følelser, du har. Det vil skabe et bedre fundament, og du vil fremadrettet bedre kunne håndtere det, der sker og som påvirker dig følelsesmæssigt.
 

Har du lyst til at vide mere om f.eks. Hypnoterapi, kan du læse mere her eller her om Integrative Coaching.