Yoga


Jeg er uddannet Kundalini yoga instruktør og benytter flere af elementerne fra yogaen i min rådgivning / undervisning. Kundalini yoga er en flere tusind år gammel yoga tradition, der anskues som en teknologi af bevidsthed om menneskets 3-delte struktur; krop, sind og sjæl. Desuden er opfattelsen at alt er energi og Kundalini yoga arbejder med kroppens energi og de 7 chakraer.

Elementerne i en Kundalini yoga time er de forskellige kriya'er - række af øvelser -, åndedræt, håndstillinger, øje fokus og meditation. Disse elementer påvirker hele kroppen; musklerne, immunsystemet, nervesystemet, hjerte-karsystemet, åndedrættet mv. Når du udøver kundalini yoga opbygger du en sund og stærk krop, og ikke mindst en højere bevidsthed, som også gør det muligt, at udvikle dig personligt via selvindsigt, og evne til at lytte og mærke efter.

Jeg har valgt netop denne form for yoga efter mange års yoga praksis, da den supporterer både mig selv og mine klienter i, at opbygge styrke både fysisk og psykisk og i at finde ind til svarene, som vi alle bærer i os selv.


Undervisning

Jeg underviser lejlighedsvis i meditation, Kundalini yoga og åndedræt, så hvis du har interesse for dette, så send mig en mail og jeg vil holde dig orienteret om kommende arrangementer.