Stress

Stress er en helt naturlig overlevelsesstrategi: Det er kroppens komplekse, biologiske reaktion, der gør dig i stand til at reagere hurtigt og kraftfuldt i en potentiel livsfarlig situation. Med andre ord er det en tilstand, som du sagtens kan få brug for – bare ikke hele tiden!

Desværre oplever vi helt almindelige danskere i dag er, at vi dagligt befinder os i stressudløsende situationer og får tanker, som kroppen – og ikke mindst sindet – reagerer naturligt på. Når vi føler os presset, tror vi instinktivt på, at vi oplever en fare og sætter dermed den såkaldte flugtrespons i gang.
 

Vores fysiske reaktion

Det limbiske system ligger på indersiden af tindingelappen dybt inde i storhjernen. Og dette system – som omfatter hippocampus og amygdala - har stor betydning for både din hukommelse og dine følelser fx frygt. Men amygdala påvirker også andre dele af din hjerne og frigiver adrenalin ved frygt. Amygdala kan også tillægge sanseindtryk til dine følelser, inden de bliver overført til hukommelsen. Dvs. du lagrer en frygtfølelse og husker den, og det kan i det lange løb vise sig at være temmelig usundt.
 

Forøget adrenalin får vidtrækkende konsekvenser

Adrenalinet påvirker hjertekarsystemet, som øger vores blodgennemstrømning. Og kortisolen frigiver fedt og sukker, som bliver ført ud til alle kroppens celler via vores blod. Det sætter vores krop i stand til at gå direkte i aktion: Kamp eller flugt?
Vores problem er bare, når vi slet ikke oplever direkte livstruende situationer! For så får kroppen ikke opbrugt alle hormoner – og ej heller det ekstra fedt og sukker, der nu er sluppet løs i vores kroppe. Og det skaber store ubalancer i hele kroppen: Både krop og sind bliver sat på overarbejde.
Disse ubalancer viser sig ved symptomer og stresssymptomer, som igen kan opdeles i nogle grupper ift., hvor højt stressniveauet er: Jo højere stressniveau, og jo længere tid du er stressramt = jo alvorligere symptomer får du. Læs med hér:


Startsymptomer

Du kan opleve, at du:
 
 • bliver bleg
 • sveder
 • får tissetrang
 • er tør i munden
 • en midlertidig rysten
 • en hjertebanken og
 • får sommerfugle i maven.
 

De medium svære symptomer

Du kan opleve, at du:
 
 • er grådlabil
 • bliver indesluttet
 • får uro i kroppen
 • let bliver irritabel
 • får manglende lyst samt
 • sover dårligt og
 • er træt.
 

De svære symptomer

Du kan opleve, at du:
 
 • er mindre social
 • får problemer med mave/tarm
 • bliver aggressiv
 • glemmer
 • er fraværende
 • har uforklarlige smerter
 • allerede kendte sygdomme forværres eller nye opstår pludseligt
 • som kvinde får blødningsforstyrrelser
 • bliver mindre social

Det værste er her, hvis du totalt mangler erkendelse af, at du har fået stress. Som stressramt vil du i denne fase nemlig ofte reagere med en voldsom afvisning på andres forslag om, at du netop er stresset eller har et problem.
 

De meget alvorlige symptomer

Du kan opleve, at du:
 
 • bliver deprimeret
 • føler angst
 • får blodpropper
 • får black-out eller et/flere ildebefindender
 • får hukommelsessvigt
 • er udbrændt
 • får hjertestop
 • dør.

I denne fase vil du kunne opleve et stresssammenbrud pga. alt for stor og alt for langvarig overbelastning, hvor dit system over alt for lang tid har været i flugtmode.

Med andre ord: Jo før du sætter ind, jo bedre!

OBS! Det er meget vigtigt hér at være opmærksom på, hvordan du har det. 

Se hvordan du gør det bedst her – og læs mere om det, der stresser dig her. HUSK! Du kan også selv hjælpe andre omkring dig til at indse, at de måske har brug for hjælp!