Udtalelse fra Heldagsskolen på Bornholm

Heldagsskolen har siden 2021 haft Berit tilknyttet, dels til coachingsamtaler med enkelte medarbejdere, dels til teamsupervision i vores udskolingsteams. Heldagsskolen er en specialskole for børn der har diagnoser indenfor det autistiske spektrum, ADHD, angst eller har socio-emotionelle udfordringer som f.eks. omsorgssvigt eller traumer. Arbejdet med disse børn betyder, at det ofte indebærer høje følelsesmæssige krav til de ansatte, hvilket øger risikoen for stress, udbrændthed og afmagtsfølelser. Når en medarbejder udviser tegn på at være følelsesmæssigt presset, er Berit blevet koblet på medarbejderen med et antal forebyggende coachingsamtaler, som har gjort, at medarbejderen ikke er landet i en langvarig stress-sygemelding til skade for både medarbejder og arbejdsplads.
Udover individuelle coachingsamtaler har Berit arbejdet med udvikling af teamsamarbejdet i 3 teams. Udgangspunktet for dette arbejde var at forebygge konflikter i teamet, ved at støtte teamet i dels at forstå hvilken kompleks størrelse et team er, hvad man hver især bringer til bordet af følelser og personlige erfaringer, som påvirker samarbejdet, og ikke mindst hvordan vi kommunikerer med hinanden, både når vi lytter og når vi taler, og hvad der skal til, for at der er en så direkte og ærlig kommunikation i et team som muligt.
Berit har givet de berørte medarbejdere værdifulde redskaber til at arbejde både med sig selv, men også med den relation og dynamik, som er i et team, så det har været muligt at løse potentielle konflikter på et professionelt plan, og dermed undgå at medarbejdere blev langtidssyge. Med sin rolige fremtoning og sin store faglighed og viden om menneskers mentale balance, har Berit formået at give den enkelte en større indsigt i sig selv, og hvilken betydning det har for oplevelsen af succes i det professionelle teamsamarbejde.
Samarbejdet med Berit har skabt et højere refleksionsniveau og gjort det mindre ”farligt” at tale om de svære ting.
Berit får vores bedste anbefalinger med herfra.
Mette Fabricius Nielsen
Skoleleder, Heldagsskolen på Bornholm