Hvad er Blueprint Coaching?

Er der bare mennesker, som du bliver vildt irriteret på, uden at kende dem overhovedet? Skyder du skylden for dit liv og levevis over på andre? Bliver du ved med at sætte dig de samme mål, men når aldrig derhen? Har du behov for andres anerkendelse og accept, men tror alligevel ikke helt på den, når du endelig får den? Føles dit liv som en evig søgen?

Blueprint coaching er den form for coaching, som Debbie Ford udviklede gennem de sidste 16 år af hendes levetid, den er også kendt som skyggecoaching. Det er en coaching model, hvor du bliver bekendt med dit eget Blueprint – dvs. bl.a. din måde at agere og reagere på i bestemte situationer. Du opnår dermed en stor indsigt i, hvad der driver dig og ikke mindst, hvad der spænder ben for, at du kan nå et ønsket mål.

Med denne coaching form lærer du nogle værktøjer at kende, som du kan bruge i dit liv – ikke kun til at nå dit mål, men også i dit arbejds- og privatliv. Det vil sige, der er tale om læring eller dyb personlig udvikling, når du gennemgår et coaching forløb med en Blueprint coach / skyggecoach.
 

Effekten af Blueprint Coaching

Du tager et grundigt kig på dit liv som det er nu – og hvad der skal ændres. Du får et stærkt indblik i din egen psyke – hvilke gamle mønstre styrer dig endnu, selv efter mange, mange år. Du får mulighed for at stifte bekendtskab med HELE dig.

For dig, der ønsker en større indsigt i dig selv og interesserer dig for personlig udvikling, er det en mulighed for at komme meget langt i en forståelse af, hvorfor du agerer og reagerer som du gør. Du får rum til at mærke dig selv og dine ønsker og du vil kunne opnå nye givende mønstre, ro og overblik. Den større indsigt kan hjælpe dig til at hvile i dig selv og derigennem opnå større forståelse for dig selv og andre. Der kan også være mulighed for at få mere energi og opleve, at du flytter dig, da dine tanker og handlemønstre vil være i bedre overensstemmelse med, hvem du er inderst inde.

For dig, der føler dig stresset, vil du kunne lokalisere og ændre et uheldigt reaktions- eller handlemønster og dermed opnå større ro og balance. Som oftest vil en stresset person føle sig presset både på job og i privatlivet, et pres som kan komme fra nogle bagvedliggende og gamle overbevisninger, som ikke længere hjælper personen, men snarere udgør en trussel for hendes/hans trivsel. Når du som Blueprint klient opnår mere balance i sindet, vil du kunne kapere mere og opleve et større overskud i både dit arbejds- og privatliv.
 

Hvem egner Blueprint Coaching sig til?

Skal du bare ændre noget NU – er du træt af tingenes tilstand? Vil du finde guldet i dig selv – som virkeligt er der? Vil du lære dig selv bedre at kende – og finde frem til hvem og hvad du virkeligt er? Og vil du finde ind til den del af dig, der er lys, glæde og energi?

Blueprint coaching egner sig til mange mennesker, da den er baseret på opnåelse af en større selvforståelse og selvindsigt. Noget som mange mennesker har interesse for og lyst til at opnå. Den er især god for dig, der længe har forsøgt at nå det samme mål eller som er frustreret over, at det virker som om du på nogle områder – måske endda flere - modarbejder dig selv.

Denne form for coaching er også effektiv for tidligere stressramte, da de gennem coaching forløbet vil lære at opnå den ro, som de mangler. Og det er den ro, de kan bruge til at ændre de områder af deres liv, hvor de har oplevet eller oplever stress. A mind in balance – det er det, man som stressramt ikke har og som er så vigtig for at komme videre.
 

Hvad kræver det?

Intet bliver serveret på et sølvfad – ud over de værktøjer, som du skal bruge!! Din succes med skyggearbejde er direkte proportionalt med det arbejde du ligger i det. En del af processen kan være grænseoverskridende – men hvis ikke den var det, ville du heller ikke komme videre!

Et Blueprint coaching forløb hos Mind in Balance kræver at du skal være nysgerrig og have lyst til at arbejde med visualiseringer. Du skal forvente at skulle brug omkring 3 timer – eller mere – om ugen i forløbet. Du skal være vedholdende, også når det ikke er sjovt.

Du har mulighed for en prøve session, inden du træffer din beslutning om at bruge 12 uger af dit liv til at finde dit Blueprint. Og det er også en session, hvor vi kan afgøre om vi er det rette match som coach og klient.
 

Forløbet

Et Blueprint coaching forløb varer ca. 13 uger fra start til slut.

Til en start vil vi lave en session, hvor du får større indblik i, hvad der skal ske i forløbet.

Selve coachingen er et 12 ugers intensivt forløb, hvor du skal forvente ca. 2 timers hjemmearbejde hver uge. Du ringer til coachen på et fast tidspunkt hver uge, opkaldet varer 1 time. Dagen inden opkaldet har du udfyldt et skema over dit hjemmearbejde den forløbne uge, og sendt det til din coach per mail. I skemaet beskriver du bl.a. dine fremskridt og udfordringer, som vi tager op under næste session.