(Mis)trivsel?
Hvor bevidst er du om din trivsel?
 
Jeg bliver i øjeblikket kontaktet af flere klienter, der tidligere har været i forløb hos mig. For nogen er baggrunden for deres henvendelse, at de ikke trives – jobmæssigt og / eller privat. For andre er der symptomer på begyndende stress, hvilket de har lært at tage alvorligt og ikke blot ignorere. Fælles for dem er, at de har brug for at få nogle andre øjne på deres situation eller udfordringer. ”At få luft og en at vende tingene med”, som en klient beskrev det for nyligt.

Det har fået mig til at tænke tilbage på min egen jobmæssige U-vending, som fik mig til at skifte spor og lande i et, for mig, mere givende arbejdsliv, hvor jeg kan bruge flere sider af mig selv og hvor jeg oplever glæde ved at kunne supportere andre hen imod en ønsket forandring. Denne forandring ville ikke have fundet sted, hvis jeg ikke dengang var blevet bevidst om den mistrivsel jeg oplevede i mit job.

Alt for mange lever et liv, hvor den ene dag tager den anden og hvor de ikke får stoppet op og mærket efter, om det de gør eller oplever hver dag, giver mening. Eller om de har behov for forandring – også selvom det kunne være blot at blive bevidst om et gammelt tanke- eller handlemønster. At være i en hverdag, hvor vi ikke en gang i mellem stopper op og laver et lille statustjek kan nogle gange få os til at fortsætte et liv, hvor vi måske mistrives – hvor vi ikke har det godt i vores hverdag, men hvor dagene blot går. Det er den manglende bevidsthed, der kan føre til ubalancer, hvor vi måske bliver mere og mere stressede eller begynder at opleve manglende energi og overskud.

 At kigge på sin hverdag kan være en god måde at opnå større bevidsthed på. Så hvis du har lyst til at stille lidt skarpere på din hverdag, kan du starte med at spørge dig selv om følgende:
  • Føler jeg mig træt, når jeg vågner om morgenen?
  • Oplever jeg manglende overskud i løbet af dagen?
  • Bliver jeg oftere påvirket af andre omkring mig – i negativ retning?
  • Oplever jeg oftere at jeg dømmer andre – kritiserer dem åbent eller blot i mine tanker?
  • Er det blevet sværere at glæde mig på andres vegne?
  • Har jeg svært ved at se det positive i ret meget lige nu?
  • Er jeg frustreret over eller træt af mit arbejde?

Hvis du kan svare ja til et eller flere af de spørgsmål, kan det være en god idé at kigge lidt på baggrunden for det: Får du søvn nok; er der nogle udfordringer du bokser med, som du ikke får talt med nogen om; fylder nogle tanker mere og mere og begynder de at køre i ring? Der kan være mange grunde til, at du begynder at opleve ubalance i dit liv – det vigtigste er, at du bliver bevidst og dermed får mulighed for at skabe en forandring til det bedre.
Hvis dine svar var nej, så glæd dig over det og vær taknemmelig for, at du sikkert er i fin balance og trives i din hverdag – det er dejligt!

Det seneste år har været udfordrende for mange og har på alle mulige måder været et år, der har stået i forandringens tegn. Nogen har været OK med forandringerne, nogen ikke. Under alle omstændigheder er det nok sundt for mange lige at stoppe op og tage pulsen på hverdagen – trives du?

Hav et dejligt forår.